Senior Pasy

Senior Pasy je název projektu, určeného obyvatelům ČR, kteří dovršili věk 55 let. Jedná se o systém slev poskytovaný držitelům karet Senior Pas. Slevy jsou celoroční a lze je uplatnit na místech označených logem Senior Pas. Úplný seznam poskytovatelů slev naleznete na adrese www.seniorpasy.cz.

Zájemci si mohou o kartu zažádat e-mailem na adrese info©seniorpasy.cz, telefonicky na tel. 840 111 122, případně poštou prostřednictvím vyplněného registračního formuláře zaslaného na adresu: Senior Pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno.

  

Žádost je možné podat také v Klubu důchodců Uherské Hradiště, kde jsou formuláře žádostí k dispozici. Hotovou kartu je pak možné si přijít vyzvednout tamtéž asi do 6 týdnů.

  

Kontaktním místem je pro okres Uherské Hradiště Klub důchodců Uherské Hradiště,  Masarykovo nám. 155, Pasáž Slunce, 3. poschodí. Úřední hodiny kanceláře jsou každé úterý nebo čtvrtek v době od 14.00  do 16.00 hodin.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková

T: 572 525 764
M: 733 143 612
E: Jitka.Ctvrtlikova@mesto-uh_cz