Senioři nad 80 let se mohou od 15. ledna registrovat k očkování

registrskhgjzg.jpeg Zájemci z řad seniorů ve věku nad 80 let se od pátku 15. ledna 2021 budou moci přihlašovat k očkování proti nemoci Covid-19.

V první fázi je nutné zaregistrovat se do systému prostřednictvím on-line formuláře. Registrace a rezervace termínu bude probíhat přes centrální rezervační systém, který zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Určení priority a přidělení konkrétního termínu očkování pro zájemce provede systém podle zadaných údajů, což je například rodné číslo či zdravotní stav žadatele.

Někteří občané starší 80 let nemají dostatek zkušeností s internetem, v takových případech se doporučuje pomoc s registrací ze strany rodinných příslušníků, praktického lékaře, případně pomohou pracovníci na bezplatné telefonní lince 1221.

Alternativou k lince 1221 je informační telefonní linka Zlínského kraje, která od soboty 16. ledna poskytuje seniorům informace k dalšímu postupu v případě, že se jim nepodaří zaregistrovat do centrálního rezervačního systému.

Informační telefonní linka je určená seniorům ve věku 80 let a více. Pracovníci úřadu budou zájemcům k dispozici na čísle 577 043 770 o víkendu od 10 do 14 hodin, v pracovní dny od 9 do 16 hodin.

telefonni-linka-2.jpg

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomocí Centrálního rezervačního systému na adrese: https://crs.uzis.cz/

Podle předběžných informací je předpoklad, že široká veřejnost se bude moci k očkování registrovat od měsíce února 2021.

Doporučujeme průběžně sledovat tyto zdroje:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Zlínský kraj: https://www.kr-zlinsky.cz/

Uherskohradišťská nemocnice a.s.: https://www.nemuh.cz/

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: http://www.khszlin.cz/

Očkování 80let.jpg

Očkování schéma.jpg