Seniorská obálka

doc.jpg Také v Uherském Hradišti mohou staří lidé či osoby se zdravotním postižením využít tzv. Seniorskou obálku. Jedná se o tiskopis, jehož účelem je pomoci při řešení případné krizové situace. Záchranáři se tak bez zbytečného prodlení dozvědí, koho ošetřují, jaký je jeho zdravotní stav či jaké bere léky.

Seniorská obálka může pomoci v tísni nebo při ohrožení zdraví a života. Obsahuje kartu, ve které jsou veškeré důležité informace, například osobní údaje, přehled onemocnění a medikace či kontaktní údaje na blízké osoby. Měla by být umístěna na viditelném místě v domácnosti. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency", tedy jako karta pro efektivnější pomoc v případě nouze a následného zásahu jednotek integrovaného záchranného systému. Při zásahu pak dochází k rychlé orientaci zasahujících složek.

Karta i pravidla jsou dostupné pomocí oficiálních webových stránek města Uherské Hradiště. Zájemci si tiskopis mohou stáhnout, vyplnit a poté umístit na viditelné místo v domácnosti. Pokud potřebujete pomoci s vyplněním tiskopisu, můžete o pomoc požádat zaměstnankyně Oddělení plánování sociálních služeb Městského úřadu, které sídlí ve třetím patře budovy úřadu na ulici Protzkarova 33.

O projektu Seniorská obálka budou podány bližší informace také na besedě pro seniory s názvem „Bezpečně ve stáří“, která se uskuteční ve středu 23. října 2019, v čase od 12.45 hodin, v prostorách malého sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti.

karta vypadá takto:

SO.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz