Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Dne 13.3.2007 se uskutečnilo na Městském úřadě Uherské Hradiště setkání poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti.

Cílem tohoto setkání bylo seznámení poskytovatelů sociálních služeb s projektem Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti a především seznámení s analýzou poskytovatelů sociálních služeb, která bude zpracována.

 

Přítomní poskytovatelé byli seznámeni s možnostmi zapojení se do projektu: 

  • Spolupráce při mapování současného stavu sociálních služeb v Uherském Hradišti (všichni poskytovatelé obdrželi dotazník s prosbou o vyplnění údajů týkajících se služeb, které poskytují. Dotazníková akce probíhala do 6. dubna 2007).
  • Spolupráce při prezentaci a hodnocení sociální situace v regionu, zapojení se do diskuse o sociální situaci ve městě, např. během veřejných setkání, která proběhnou v září tohoto roku a březnu příštího roku nebo formou připomínkování návrhu katalogu sociálních služeb.
  • Spolupráce při zjišťování potřeb uživatelů služeb - pomoc při specifikování problémů lidí, kteří využívají jejich služby a umožnění vést s některými z nich rozhovory, jejichž cílem je zjistit, jaké jsou jejich potřeby. Rozhovory budou probíhat v měsících květen – červen 2007.
  • Spolupracovat při plánování rozvoje sociálních služeb v pracovních skupinách - v únoru tohoto roku se poprvé sešly pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny. Tyto pracovní skupiny tvoří nosnou část komunitního plánu. Účast poskytovatelů sociálních služeb je při této práci nezbytná.
  • Připomínkování výsledků jednání - poskytovatelé, kteří se nebudou přímo účastnit jednání v pracovních skupinách, budou mít příležitost se s výsledky jednání seznámit a vznášet k nim připomínky.
Fotogalerie: