Seznam veřejnoprávních smluv uzavřených městem Uherské Hradiště.

Seznam veřejnoprávních smluv uzavřených městem Uherské Hradiště podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (obecní zřízení). Přehled je vytvořen dle Věstníku právních předpisů Zlínského kraje http://www.vestniky.cz/ k datu 18.09.2019

 • 156/VS/2016 (ZL) Uherské Hradiště a Staré Město - výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

 • 155/VS/2016 (ZL) Uherské Hradiště a Popovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
 • 154/VS/2016 (ZL) Uherské Hradiště a Podolí- výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
 • 153/VS/2016 (ZL) Uherské Hradiště a Kunovice- výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
 • 12/VS/2016 (ZL) Uherské Hradiště a Staré Město - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • 65/VS/2015 (ZL) Uherské Hradiště a Velehrad - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • 64/VS/2015 (ZL) Uherské Hradiště a Kunovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • 21/VS/2012 (ZL) Uherské Hradiště a Buchlovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
 • 6/VS/2008 (ZL) Uherské Hradiště a Tupesy –zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0318/OSA, 91/VS/2012 (ZL)
 • 141/VS/2007 (ZL) Uherské Hradiště a Kostelany nad Moravou - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0285/OSA, 71/VS/2012 (ZL)
 • 114/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Kudlovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0287/OSA, 73/VS/2012 (ZL)
 • 97/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Traplice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí + 112/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 96/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Sušice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 109/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 95/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Sušice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle záko-na o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0312/OSA, 86/VS/2012 (ZL)
 • 94/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Stříbrnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 108/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 93/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Polešovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 104/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 92/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Podolí - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 103/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 91/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Osvětimany - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 102/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 90/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Modrá - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 96/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 89/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Košíky - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 92/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 47/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Zlechov - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí +118/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 46/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Vážany - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 117/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 45/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Újezdec - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 116/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 44/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Uherský Ostroh - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 115/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 43/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Tupesy - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 114/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 42/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Tučapy - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 113/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 41/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Topolná - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 111/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 40/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Svárov - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 110/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 38/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Staré Hutě - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 107/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 37/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Salaš - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 106/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 36/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Salaš - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0298/OSA, 82/VS/2012 (ZL)
 • 35/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Popovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociál-ně-právní ochraně dětí + 105/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 34/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Ostrožská Nová Ves - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 101/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 33/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Ostrožská Lhota - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 100/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 32/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Ořechov - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 99/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 31/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Nedakonice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 98/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 30/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Nedachlebice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 97/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 29/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Modrá - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0291/OSA, 76/VS/2012 (ZL)
 • 28/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Mistřice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 95/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 27/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Mistřice zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0290/OSA, 75/VS/2012 (ZL)
 • 26/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Medlovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 94/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 25/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Kudlovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 93/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 24/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Kostelany nad Moravou - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 91/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 23/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Kněžpole - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 90/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 22/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Kněžpole - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0284/OSA, 70/VS/2012 (ZL)
 • 21/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Jankovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 89/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 20/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Jalubí - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 88/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 19/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Huštěnovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 87/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 18/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Hostějov - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 86/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 17/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Hluk - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 85/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 16/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Buchlovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí +84/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 15/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Březolupy - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 83/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 13/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Boršice u Blatnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 82/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 12/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Boršice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 81/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 11/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Bílovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 80/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 10/VS/2005 ZL) Uherské Hradiště a Babice - výkon přenesené působnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí + 79/VS/2015 (ZL) Dodatek č. 1
 • 9/VS/2005 (ZL) Uherské Hradiště a Babice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0265/OSA 59/VS/2012 (ZL)
 • 212/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Zlechov - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0323/OSA, 96/VS/2012 (ZL)
 • 211/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Zlámanec - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0322/OSA, 95/VS/2012 (ZL)
 • 210/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Velehrad - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0321/OSA, 94/VS/2012 (ZL)
 • 209/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Vážany - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0320/OSA, 93/VS/2012 (ZL)
 • 208/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Újezdec - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0319/OSA, 92/VS/2012 (ZL)
 • 207/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Tučapy - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0317/OSA, 90/VS/2012 (ZL)
 • 206/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Traplice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0316/OSA, 89/VS/2012 (ZL)
 • 205/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Topolná - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0315/OSA, 88/VS/2012 (ZL)
 • 204/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Svárov - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0314/OSA, 87/VS/2012 (ZL)
 • 203/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Stupava - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0311/OSA, 85/VS/2012 (ZL)
 • 202/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Stříbrnice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0310/OSA, 84/VS/2012 (ZL)
 • 201/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Staré Hutě - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0299/OSA, 83/VS/2012 (ZL)
 • 200/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Polešovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0296/OSA, 81/VS/2012 (ZL)
 • 199/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Osvětimany - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0295/OSA, 80/VS/2012 (ZL)
 • 198/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Ořechov - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0294/OSA, 79/VS/2012 (ZL)
 • 197/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Nedakonice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0293/OSA, 78/VS/2012 (ZL)
 • 196/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Nedachlebice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0292/OSA, 77/VS/2012 (ZL)
 • 195/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Medlovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0289/OSA, 74/VS/2012 (ZL)
 • 194/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Košíky - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0286/OSA, 72/VS/2012 (ZL)
 • 193/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Jankovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0283/OSA, 69/VS/2012 (ZL)
 • 192/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Jalubí - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0281/OSA, 68/VS/2012 (ZL)
 • 191/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Huštěnovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0280/OSA, 67/VS/2012 (ZL)
 • 190/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Hostějov - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0279/OSA, 66/VS/2012 (ZL)
 • 189/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Hluk - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0278/OSA, 65/VS/2012 (ZL)
 • 188/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Částkov - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0277/OSA, 64/VS/2012 (ZL)
 • 187/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Březolupy - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0276/OSA, 63/VS/2012 (ZL)
 • 185/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Boršice u Blatnice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0275/OSA, 62/VS/2012 (ZL)
 • 184/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Boršice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0268/OSA, 61/VS/2012 (ZL)
 • 183/VS/2004 (ZL) Uherské Hradiště a Bílovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2012 (2012/0266/OSA, 60/VS/2012 (ZL)

Kontakty na odpovědnou osobu