Sídliště Na Rybníku projde druhou fází revitalizace

IMG_5089.JPG Město Uherské Hradiště se v září pustí do druhé fáze revitalizace sídliště Na Rybníku. Za více jak 13 milionu korun dojde k opravě komunikací včetně chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, doplnění zeleně i mobiliáře. Práce jsou plánovány do května příštího roku.

Již v příštím měsíci započne druhá etapa revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku, kde trvale žije přibližně 550 obyvatel města. Bude řešit místní komunikace, parkovací plochy a chodníky v částech ulic 1. máje a 28. října, kde bude vybudován nový nasvětlený přechod pro chodce a 17 parkovacích míst. Obnovy se dočká také obslužná komunikace u mateřské školy, kde vznikne 9 podélných parkovacích stání a v části obslužné komunikace před domem č.p. 976-978 přibyde pro změnu 6 nových parkovacích stání.

Kromě komunikací však dozná změny i okolní prostředí. „Plochy bezprostředně za chodníky budou ozeleněny, v rámci revitalizace budou vysázeny nové stromy a keře. V lokalitě bude doplněn nový mobiliář, lavičky a koše. A chybět nebude ani nové veřejné osvětlení včetně nasvětlení přechodů pro chodce,“ doplňuje rozsah revitalizace místostarosta Jaroslav Zatloukal.

První etapa prací proběhla již před šesti lety. V té době byl revitalizován především vnitroblok mezi panelovými domy a prostranství před nákupním střediskem. Modernizováno bylo i dětské hřiště a sportoviště, odpočinkové zóny, chodníky, proběhla obnova zeleně a instalace mobiliáře. Stranou ovšem bylo tehdy ponecháno území v okolí mateřské školky a podél ulic 1. máje a 28. října.

„Komunikace a chodníky v této dosud nerevitalizované části sídliště nevyhovují standardům pro bezpečný pohyb chodců, cyklistů i automobilů. Například pojezdová plocha u mateřské školky je stále tvořena rozdrolenými panely. Po první fázi revitalizace sídliště Na Rybníku v roce 2014 a dokončení dvou revitalizací sídliště 28. října, které proběhly v letech 2017-2019, je logicky třeba dokončit to, co jsme v této lokalitě započali,“ shrnuje starosta města Stanislav Blaha.

Práce, které si vyžádají více jak 13,3 milionů korun, jsou plánovány od září 2020 do května 2021. Akce bude spolufinancována Státním fondem podpory investic (SFPI) z prostředků na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích a to dotací ve výši 6 mil. Kč.

IMG_5087.JPG

IMG_5000.JPG

IMG_4986.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu