Sídliště Štěpnice - prezentace studie

Ve středu 19. 10. bude v 17 hod prezentována v jídelně ZŠ Za Alejí finální studie revitalizace sídliště Štěpnice, která byla vytvořena také na základě podnětů od občanů z předchozích schůzek.

Podnět ke zpracování architektonicko - urbanistické studie je dán již Územním plánem Uherské Hradiště (schválen 2011). Již tehdy odbor architektury, plánování a rozvoje předpokládal nutnost celkové obnovy, i to, že tato obnova by měla být komplexní a koncepční. Proto se konkrétní podmínky obnovy prověřují podrobnější územně plánovací dokumentací – územní studií. Tato podmínka není předepsána jen pro sídliště Štěpnice, nýbrž i pro další obytné soubory podobného charakteru.

 

Občané chtějí především zlepšit údržbu veřejných ploch, vybudovat centrální dětské hřiště, zlepšit stav místního nákupního střediska či vyřešit problematiku parkování. Avšak problémy jsou vždy provázány, například je-li dostatek parkovacích míst, trpí sídelní zeleň a naopak. Jde o to najít funkční a pro všechny přijatelný kompromis. A systémově adekvátní nástroj jeho nalezení je územní studie.

 

Kromě této prezentace plánuje starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha ještě další setkání s občany Štěpnic v listopadu, také tam mohou občané společně probrat další záležitosti týkající se života ve Štěpnicích.

stepnice_jsou_nejvice.jpg