Signál v tísni

Signál v tísni je projekt Města Uherské Hradiště, který realizuje odbor sociálních služeb MěÚ a Městská policie Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Rychlou záchrannou službou je určen rizikové skupině osob, která se ocitá v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.

Cíl služby

Cílem služby je urychlení a zlepšení komunikace mezi složkami poskytujícími okamžitou pomoc a snížení rizika ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. Signál v tísni je určen především osobám z Uherského Hradiště, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). Zejména u osaměle žijících a nemocných osob může vzniknout situace, která by měla za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt dotyčné osoby.

Princip služby

Princip systému Signál v tísni, (dále jen ST), spočívá v tom, že přes telefonní přístroj (pevná linka) osoby připojené k systému je zapojen speciální přístroj, který je ovládán miniaturním dálkovým ovladačem. Tento přístroj je technikem naprogramován tak, že stlačením tlačítka dálkového ovládání, které nosí uživatel stále při sobě, je na vzdálenost 30 až 50 metrů aktivován a automaticky se spojí s operačním střediskem Městské policie Uherské Hradiště. Stálá služba tohoto střediska přijme tísňový signál na dalším speciálním zařízení, kde jsou bezpečně uloženy osobní a zdravotní údaje o osobě, která systém používá. Po přijetí tísňového signálu operační středisko Městské policie zavolá zpět na pevnou linku volané osoby, aby se ujistila, že nedošlo k nechtěné aktivaci přístroje. V případě, že se nedovolá, vyšle hlídku do místa volání. Způsobem, který je dohodnut předem s uživatelem systému ST, strážník otevře dveře bytu uživatele v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. V případě, že zjistí ohrožení života dané osoby, okamžitě se spojí s dispečinkem Rychlé záchranné služby a zajistí vyslání vozidla s lékařem. Přímo zasahujícímu lékaři ve vozidle sdělí nutné údaje o zdravotním stavu osoby, důležité pro okamžitý zásah. Často rozhoduje i včasná informace o druhu nemoci a může pacientovi zachránit život. Na místě strážník spolupracuje s lékařem RZS do ukončení zásahu. Po ukončení zásahu zajistí zabezpečení vchodu do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.

Postup při žádosti o připojení do systému

1. Vyplnit Žádost o připojení do systému pomoci Signál v tísni a požádat ošetřujícího lékaře o vyplnění formuláře o zdravotním stavu žadatele (tzv. Zpráva lékaře). Oba formuláře získá žadatel na odboru sociálních služeb nebo na této internetové stránce.
2. Podat oba formuláře na odbor sociálních služeb.

3. V místě trvalého bydliště žadatele bude provedeno pracovnicemi odboru sociálních služeb sociální šetření.

Poskytnutí komunikátoru

Po schválení žádosti bude žadatel zařazen do systému Signál v tísni bezplatným přidělením přístroje, tzv. komunikátoru. Tento přístroj bude zapojen pověřeným pracovníkem a uživatel bude podrobně seznámen s podmínkami jeho použití.
Přístroje jsou majetkem Města Uherské Hradiště a zájemcům je zapůjčí na základě smlouvy na dobu nezbytně nutnou. Po připojení k systému Signál v tísni neplatí uživatel žádné poplatky.

Tato služba významným způsobem přispívá k lepší ochraně života a zdraví a zvyšuje pocit bezpečí našich nemocných a osamělých spoluobčanů z Uherského Hradiště.

Kontaktní informace

Miroslava Hráčková

Tel.: 572 525 782

e-mail: miroslava.hrackova@mesto-uh_cz
 

Městský úřad Uherské Hradiště
odbor sociálních služeb, kancelář č. 327
odloučené pracoviště Protzkarova 33
Uherské Hradiště

 

úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Formuláře