Školství, sport

Přijetí dítěte do základní školy

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Poskytování dotací z fondu sportu

 

Poskytování dotací z fondu vzdělávání

 

Odklad povinné školní docházky