Školy se připravují na nový školní rok

IMG_5269.JPG Do základních škol zřizovaných městem Uherské Hradiště nastupuje letos v září celkem 2500 žáků, z toho 263 usedne do školních lavic úplně poprvé. Všechny školy se každý rok snaží o to, aby se žáci po prázdninách ve školách cítili dobře a aby pro ně vždy bylo připraveno něco nového.

Například v základní škole Sportovní budou dětem k dispozici opravené učebny, a to zejména z hlediska vybavení školním nábytkem a vymalování. Nová výmalba byla provedena také na mnoha místech chodeb. Za zmínku stojí i úprava učebny na dopravním hřišti, oprava herních prvků na školním hřišti, či modernizace kabinetu školní psycholožky. Během hlavních prázdnin byly provedeny rovněž stavební úpravy venkovních ploch u té části budovy školy, kde je školní jídelna a kuchyň. „Co se týká nových žáčků, tak ve všech třech učebnách pro prvňáky budou nové interaktivní tabule, abychom mohli lépe využívat interaktivní učebnice a výukové programy. Spoustu nových pomůcek a výukových programů je však nachystáno k využívání pro všechny žáky a třídy,“ přiblížil ředitel školy Milan Melichárek.

V Základní škole T. G. Masaryka v Mařaticích zlepšili o prázdninách prostředí školní jídelny, nechali zde vyměnit podlahovou krytinu a nově vymalovat.  Znovu vymalované jsou ale i společné prostory školních chodeb a některých kmenových učeben. „Pro žáky budoucích prvních tříd jsme během školních prázdnin zrekonstruovali nové šatny včetně jejich vybavení a pořídili výškově stavitelný školní nábytek,“ informovala ředitelka školy Jana Uherková.  Školní budova je obklopena zahradou, ve které jsou nově zabudované vyvýšené záhony, na kterých se žáci učí pěstovat různé druhy bylin. Záhony škola získala díky finanční podpoře města.

Na nový školní rok se připravovali také v Základní škole Za Alejí. Rekonstruovali jsme šatny u tělocvičny, měnili jsme podlahové krytiny v některých třídách, došlo i na obměnu nábytku. Školu jsme připravili na začátek nového školního roku a pevně doufáme, že ten bude konečně po dvou letech klasický, kdy se denně budeme potkávat se všemi žáky,“ přál si ředitel Vratislav Brokl.

Několik novinek v novém školním roce nabídne svým žákům i ZŠ a MŠ Větrná na sídlišti Východ. Žáci a učitelé budou využívat zmodernizovanou žákovskou knihovnu vybavenou novým nábytkem.  „Na zbrusu novou cvičnou kuchyňku se mohou těšit jak žáci základní školy, tak děti z mateřské školy. Během prázdnin se podařilo provést nový nátěr střechy nad všemi pavilony budovy ZŠ Větrná. Žáky ve školní družině potěší nově zbudovaný altán, který bude postupně dovybaven venkovním nábytkem,“ vyjmenovala novinky ředitelka školy Marie Leitgebová.

Všechny školy zřizované městem Uherské Hradiště pilují své vzdělávací programy, připravují kurzy a chtějí pokračovat v mnoha díky Covidu neuskutečněných aktivitách, třeba v mezinárodním programu Erasmus+.

V nejstarší základní škole ve městě – Základní škole UNESCO na Komenského náměstí vstupuje od 1. září v platnost nový školní vzdělávací program, který zavádí plošně předmět informatika od 4. do 9. třídy. Napříč předměty budou posilovány digitální kompetence od základů používání výpočetní techniky přes programování až po chytrou domácnost. K tomuto účelu bude využívána také nová školní letecká flotila tří dronů,“ přiblížil ředitel školy Jan Vorba.  Na podzim jsou rovněž plánovány školy v přírodě, a to pro všechny třídy, které budou mít zájem. „Škola opět nabídne svým žákům přípravné jazykové kurzy na složení mezinárodních zkoušek z anglického, španělského, německého, ruského a francouzského jazyka. K přípravným jazykovým kurzům se uskuteční pro nové zájemce informační setkání v úterý 7. září 2021 od 16:40 hodin ve školní tělocvičně,“ pozval zájemce ředitel školy Jan Vorba.

Všechny základní, ale i mateřské školy v Uherském Hradišti s velkou nadějí vyhlížejí začátek nového školního roku, který, jak všichni doufají, přinese dětem zdraví a normální život bez dalších epidemiologických opatření.  

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

pozn. kráceno, článek v plné verzi vyjde v čísle 9/2021 Zpravodaje města Uherské Hradiště