Skončila druhá etapa revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

IMG_20210618_091413.jpg Druhé části revitalizace veřejných prostranství, navazující na první etapu z roku 2014, se dočkali obyvatelé sídliště Na Rybníku. Za takřka 13,5 milionu korun při ní došlo k opravě komunikací včetně chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení i k doplnění zeleně a mobiliáře.

Do druhé fáze revitalizace sídliště Na Rybníku, kde trvale žije přibližně 550 obyvatel města, se město pustilo loni v září. Řešily se místní komunikace, parkovací plochy a chodníky v částech ulic 1. máje a 28. října, kde byl vybudován nový nasvětlený přechod pro chodce a 16 parkovacích míst. Obnovy se dočkala také obslužná komunikace u mateřské školy, kde vzniklo 8 podélných parkovacích stání a v části obslužné komunikace před domem č.p. 976-978 přibylo pro změnu 6 nových parkovacích stání.

Kromě komunikací však doznalo změn i okolní prostředí. „Na plochách za chodníky jsme řešili také zeleň, v rámci revitalizace byly vysázeny nové stromy a keře. Doplněn byl i nový mobiliář, lavičky a koše. Nechybí ani nové veřejné osvětlení včetně nasvětlení přechodů pro chodce,“ vypočítal místostarosta Jaroslav Zatloukal.

První etapa prací proběhla již před šesti lety. V té době byl revitalizován především vnitroblok mezi panelovými domy a prostranství před nákupním střediskem. Modernizováno bylo i dětské hřiště a sportoviště, odpočinkové zóny, chodníky, proběhla obnova zeleně a instalace mobiliáře. Stranou ovšem bylo tehdy ponecháno území v okolí mateřské školky a podél ulic 1. máje a 28. října.

„Po první fázi revitalizace sídliště Na Rybníku před 7 lety a po dokončení dvou revitalizací sídliště 28. října, které proběhly v letech 2017-2019, bylo nyní zapotřebí dokončit to, co jsme v této lokalitě započali. Komunikace a chodníky v nerevitalizované části sídliště už byly ve velmi špatném stavu. Dotaci jsme získali koncem roku 2019 a v následujícím roce jsme mohli začít,“ popsal běh událostí starosta města Stanislav Blaha.

Práce, které si vyžádaly takřka 13,5 milionů korun, probíhaly od září 2020 do konce června letošního roku. Akce byla spolufinancována Státním fondem podpory investic (SFPI) z prostředků na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, a to dotací ve výši 6 mil. Kč.

AUDIO pro média: místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal: 

2021-07-14_Ing. Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1,02 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště