Slavnostní předání Cen města Uherské Hradiště

Zakladatelka Charity v Uherském Hradišti Anastázie Majíčková a hudební pedagog Pavel Štulír se ve čtvrtek 13. října stali novými držiteli Ceny města Uherské Hradiště.

Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště se konalo v prostorách uherskohradišťské Reduty za přítomnosti vedení města, členů rady a zastupitelstva města a dalších zástupců veřejného, kulturního a společenského života. Hudební složky slavnostního odpoledne se ujala muzika RabiGabi, ve které oceněný Pavel Štulír aktivně působí.

 

Anastázie Majíčková se zasadila o vznik Oblastní Charity v Uherském Hradišti, založila také místní Diakonii – středisko Cesta. Její život patří péči o potřebné, sociální sféře zasvětila veškerý svůj čas, úsilí a energii.

"Ceny města si velmi vážím. Svou práci jsem ale kvůli ocenění nikdy nedělala," řekla s úsměvem Anastázie Majíčková po obdržení ceny.

 

Pavel Štulír vyučuje obor housle na Základní umělecké škole, vychoval množství úspěšných hudebníků, založil řadu hudebních souborů, sám po desetiletí působil v několika cimbálových muzikách, spolupracoval také se souborem Hradišťánek.

"Když jsem nastupoval na místní hudební školu, tak by mě samozřejmě ani ve snu nenapadlo, ani po dvaceti, třiceti letech pedagogické práce, že jednou budu přebírat cenu města," nechal se slyšet Pavel Štulír.