Slavnostní přijetí kronikářky Hany Rathúské

Přes 35 let psala kroniku města, nyní za to paní Haně Rathúské poděkoval starosta. Slavnostní přijetí dlouholeté kronikářky se konalo 15. listopadu.

V obřadní síni uherskohradišťské radnice se už vystřídala nekonečná řada slavných nebo významných osobností ze všech oblastí lidského konání. A také o nich přes tři a půl desetiletí psala do místní kroniky Hana Rathúská, která v úterý sama zaujala čestné místo při slavnostním přijetí starostou města. Ten kronikářku města přijal u příležitosti ukončení činnosti v její funkci a předání „řemesla“ svým následovníkům. 
 

Hana Rathúská, roz. Fišerová, se narodila 3. června 1943 v Olomouci, její život se však brzy spojil s městem Uherské Hradiště. Po absolvování zdejší Střední ekonomické školy v letech 1957–1961 se svému oboru věnovala v ČSAD (1961–1966) a pak u Zemědělské výrobní správy (1966–1990). Dne 1. března 1991 nastoupila do Státního okresního archivu Uherské Hradiště jako administrativní pracovnice a zde pracovala až do svého odchodu do důchodu k 31. lednu 2003.
 

Svůj zájem o historii a o politické, společenské a kulturní dění v našem městě zúročila tím, že se v roce 1980 stala kronikářkou Uherského Hradiště. Tuto odpovědnou a náročnou funkci vykonávala s velkým nadšením a přehledem až do roku 2015.
 

Zápisy do kroniky města, které paní Hana Rathúská zpracovala, podávají pravdivý a velmi detailní obraz o životě našeho města a je z nich i poznat, s jakou svědomitostí a pečlivostí je paní kronikářka zpracovávala.

 

Nyní funkci kronikářky města vykonává Mgr. Magdalena Čoupková. 

 

2.JPG


Hana Rathúská: "...je to celkem 34 tlustých knih, ale psala jsem to vše s velkou láskou."