Slavnostní přijetí - Kunovské léto 2016

Účastníky Kunovského léta přivítal ve čtvrtek 16. června na radnici v Uherském Hradišti místostarosta Zdeněk Procházka.

Město Uherské Hradiště je spolupořadatelem Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto a každý rok se koná slavnostní přivítání delegací účastníků v obřadní síni radnice. Soubory přijely z bližších i vzdálených koutů Čech, Moravy a Slezska, ale i ze zahraničí: z Makedonie, Polska, Maďarska, Slovenska a dokonce i z Číny. 

"Festival Kunovské léto za dobu svého trvání třiadvaceti let dosáhl opravdu vysoké úrovně. Jeho přínos k uchovávání tradic lidové kultury je velký a do jisté míry i nenahraditelný," vyzdvihl význam festivalu místostarosta Zdeněk Procházka.

 

 

IMG_7395.jpg 

IMG_7443.jpg