Slavnostní přijetí spolku Memoria

Členy spolku Memoria a skauty přijal v pátek 30. září 2016 starosta města Stanislav Blaha.

Slavnostní přijetí se uskutečnilo jako výraz poděkování všem, kdo se podíleli na otevření objektu bývalé věznice v Uherském Hradišti a na prezentaci jeho historie v rámci letošních Dnů evropského dědictví. Spolek Memoria je každoročně garantem důstojného průběhu otevřených dveří věznice  a akci zajišťuje po stránce organizační i osvětové. Připravuje tištěné materiály o pohnuté historii objektu věznice, koordinuje instalaci uměleckých děl, které umocňují zážitky návštěvníků. Během akce se členové a spolupracovníci spolku stávají průvodci s vynikajícími znalostmi historie. Významný podíl na tom, že si návštěvníci odnášeli silné zážitky, měli také skauti. Jejich čestná stráž byla velmi působivá.

 

IMG_8884.jpg