Slavnostní přijetí tajemníka komise pro UNESCO

Ve čtvrtek 9. června navštívil Uherské Hradiště vedoucí tajemník České komise pro UNESCO, JUDr. Karel Komárek a jeho zástupkyně, Ing. Šárka Ponroy Vamberová z Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Hosty, kteří přicestovali na pozvání ZŠ UNESCO, slavnostně přivítal na radnici místostarosta města Zdeněk Procházka. Tajemník Komárek na škole promluvil o aktivitách UNESCO po celém světě, na jeho proslov navázala diskuse s žáky.

IMG_7254.jpg