Slovácké centrum kultury a tradic

Uherské Hradiště se může pyšnit zrekonstruovanou barokní památkou, která výrazně rozšíří spektrum možností trávení volného času jak pro obyvatele města, tak i jeho návštěvníky.

ROP


Projekt "Slovácké centrum kultury a tradic - revitalizace jezuitské koleje" je dalším z mnoha úspěšných projektů města Uherské Hradiště zaměřených na cestovní ruch, které byly podpořeny z fondů Evropské unie. Rozpočet projektu dosáhl částky 77,0 mil. Kč, z nichž 24,9 mil. Kč město získalo prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Rekonstrukcí byla zakončena další etapa v několikasetleté historii této nemovité kulturní památky z druhé poloviny sedmnáctého století, kdy byla zbudována jako jezuitská kolej. Reformy císaře Josefa II. ji pak proměnily ve vojenská kasárna a lazaret a zhruba na počátku padesátých let minulého století začíná v její historii éra tzv. komunálu či "domu služeb" s provozovnami drobných služeb. Ty se zde udržely do současnosti, pouze v devadesátých letech minulého století byly doplněny městskou policií a turistickým informačním centrem.

 

Město proto již delší dobu hledalo vhodnější funkci, která by citlivěji využila a zhodnotila její kulturně historický charakter a význam. Na počátku nového století proběhla dokonce veřejná soutěž o nejlepší návrh na využívání jezuitské koleje. Předloženy byly čtyři ambiciózní, ovšem vesměs ekonomicky neproveditelné či neudržitelné návrhy a všechny byly postupně odloženy. Nakonec zvolená koncepce využití předpokládá mix různých funkcí, komerčních i veřejných s převahou funkcí pro kulturně společenské aktivity a cestovní ruch. Tato koncepce pak našla ohlas i u Evropského fondu pro regionální rozvoj, který prostřednictvím právě Regionálního operačního programu Střední Morava podpořil realizaci tohoto projektu. A právě díky podpoře evropských fondů tak došlo k rekonstrukci celkem 772 m2 plochy venkovní a 1933 m2 plochy vnitřní.

 

Zatímco celé první patro bude zasvěceno galerii výtvarného umění významného slováckého malíře Joži Uprky, přízemí je mnohem rozmanitější. Znovuotevřeno zde bude Městské informační centrum, které se rozšíří o další sál pro výstavy, přednášky, prezentace a besedy. Pro návštěvníky bude nepochybně atraktivní i nový výstavní prostor, kde bude pod záštitou Slováckého muzea umístěna atraktivně zpracovaná multimediální expozice zaměřená na historický vývoj města a uherskohradišťského regionu. V prostorách po městské policii vznikne kavárna i s letním posezením na nádvoří. To prošlo kompletní proměnou v odpočinkovou zónu s potřebným zázemím pro pořádání kulturních a společenských událostí, zejména v letním období. Mnozí občané ocení i další drobné komerční služby jako stylové obchůdky aj. Dlouhá chodba není uzavřená, ale bezbariérově propojuje Masarykovo náměstí s jezuitskou zahradou, čímž získává charakter průchozí pasáže. Projekt vytvoří celkem 6 nových pracovních míst.

 

Stavební práce trvaly takřka rok a půl, zahájeny byly počátkem ledna 2011 a ukončeny na konci dubna 2012. Dodavatem stavby se stalo "Sdružení revitalizace objektu jezuitské koleje" s vedoucím účastníkem CGM Czech a.s., Říčany.
 

Slavnostní otevření tohoto mimořádného projektu proběhne 31. srpna 2012. Následující den bude umožněna do večerních hodin prohlídka celého komplexu. Nové Slovácké centrum kultury a tradic by mělo ročně nalákat až 100 000 návštěvníků a společně se svou "sestrou" Redutou tak výrazně zvýšit image Uherského Hradiště.

pdf.pngSlovácké centrum kultury a tradic - plakát, soubor typu pdf, (667,5 kB)

Foto před:

Před 1

Před 2

Foto po:

Po 1

Po 2