Slovácké divadlo se dočká nutné opravy toalet

divadlo_l.jpg Město Uherské Hradiště již v loňském roce rozhodlo, že opraví hygienická zařízení v budově Slováckého divadla. Oprava proběhne v době divadelních prázdnin a město přijde na 1,67 milionu korun.

V loňském roce město roce město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, v letošním roce bude provedena oprava. Jedná se o provedení nejnutnějších oprav hygienických zařízení jak pro veřejnost, tak i pro zaměstnance, a to včetně zřízení sprchových boxů v šatnách herců, které doposud chyběly.

Stavební práce tedy budou spočívat ve výměně všech stávajících zařizovacích předmětů, včetně sprch, části kanalizace, obkladů, dlažeb a opravy podlah v prostoru hygienického zařízení pro veřejnost i u šaten herců.

V době konání Letní filmové školy 2022, v termínu od 29. 7. do 4. 8. 2022, budou prováděny pouze nehlučné práce, například montážní, aby nebyl narušován průběh festivalových akcí. Provoz hygienického zařízení bude v té době zajištěn, byť v částečně omezeném rozsahu.

-JP-