Slovácké muzeum Uherské Hradiště - aktivity pro rodiny a děti z Ukrajiny

Slovácké muzeum stálá expozice 08.JPG Také Slovácké muzeum se připojuje k pomoci rodinám prchajícím před válkou na Ukrajině. Zde je výčet akcí, ke kterým se lze připojit.

Poznej život na Slovácku

Výukový program pro děti a rodiny s dětmi ve stálé expozici Slovácko. Tento program má návštěvníkům přiblížit zvyky během roku, společně si prohlédneme lidový oděv a dozvíme se o tradičních rukodělných řemeslech, která jsou pro oblast Slovácka typická. Během programu se děti seznámí s každodenním životem na Slovácku v minulosti i současnosti. Společně můžeme zjistit, jak jednotlivé zvyky oslavují na Ukrajině a jaké jsou zde rozdíly. Na závěr proběhnou dílničky, ze kterých si odnesou výrobek.

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
E-mail: Alexandra.tureckova@slovackemuzeum_cz

Mobil: 734 693 528


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

  • nabízí rodinám a dětem z Ukrajiny výukový program Poznej život na Slovácku, který návštěvníkům přiblíží zvyky během roku na Slovácku a jiné zajímavosti z této národopisné oblasti
  • rodiny s dětmi mohou navštívit akci Velikonoce ve Slováckém muzeu (11.4.–13.4), kde bude ukázka výroby tradičních zvykoslovných předmětů
  • rodiny s dětmi mohou navštívit akci Zvídálkové vzhůru do muzea!
  • rodiny s dětmi mohou navštívit Muzejní noc
  • Kontakt: Mgr. Alexandra Turečková, e-mail: alexandra.tureckova@slovackemuzeum_cz, mobil: 734 693 528
  • Kontakt: MgA. Petra Tománková, e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum_cz, mobil: 734 282 498
  • poskytuje ukrajinským uprchlíkům volný vstup do muzea a jeho poboček včetně výstav a vybraných speciálních programů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz