Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou z nejvýznamnějších akcích svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherské Hradiště, které je ne nadarmo nazýváno slováckou metropolí. Cílem Slováckých slavností vína a otevřených
památek je zejména obnova lidových, kulturních a historických tradic Slovácka, integrace kulturního úsilí vinařských obcí a měst, posílení přeshraniční spolupráce, rozvoj regionálního cestovního ruchu a propagace Zlínského kraje.

Jedinečnost Slováckých slavností vína a otevřených památek spočívá také v tom, že jde o vyjímečnou přehlídku kulturního dědictví tohoto regionu, kterou pod odbornou garancí Klubu kultury Uherské Hradiště spolupořádají mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Bílé Karpaty, Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú a Buchlov. Do programu se tak spontánně zapojuje více jak 60 měst a obcí ze Slovácka, ke kterým se každoročně připojují partnerská města Uherský Brod, Skalica a Trenčín. Historické jádro Uherského Hradiště se tak již pravidelně vždy začátkem září proměňuje v jedno velké pódium, na kterém se představují desítky folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel, aby společně s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvořily nezapomenutelná zážitek pro desetitisíce návštěvníků.

 

Šohaji

Idea pořádat vinařské slavnosti navazuje na prvorepublikovou uherskohradišťskou tradici velkých národopisných výstav. Revitalizovat slováckou kulturu znamená postarat se nejen o atraktivní, ale i o důstojné zviditelnění těchto vzácných hodnot. Myšlenka nalezla široký spontánní ohlas ve vinařských obcích a městech a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek si, i přes krátkou dobu své historické existence, vysloužila prestižní a uznávané postavení mezi akcemi svého druhu.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nejsou však jen o slováckém folklóru, ale také o nepřehlédnutelné kráse historických památek, kterými je královské město Uherské Hradiště, ale také celý okolní region doslova poset. Genius loci sakrálních, ale i světských objektů, hradů, zámků či objektů tradiční lidové architektury se tak přirozeně snoubí s krásou slováckých krojů či vhodně připraveným kulturním programem.

 

Více aktuálních informací o této jedinečné akci naleznete na stránkách www.slavnostivinauh.cz