Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2020. Jaké budou?

IMG_6069.JPG Osmnácté pokračování Slováckých slavností vína a otevřených památek připravuje na sobotu 12. a neděli 13. září 2020 město Uherské Hradiště. Jak by měla největší slovácká lidová slavnost spojená s otevřenými památkami v rámci Dnů evropského dědictví letos vypadat?

Záměrem města a pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště je uskutečnit Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v rozsahu, který bude odpovídat současné epidemiologické situaci a platným nařízením Vlády České republiky. Proto také organizátoři konzultují přípravy slavností s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Na definitivní rozhodnutí, v jakém rozsahu a koncepci se slavnosti uskuteční, mají pořadatelé zhruba jeden měsíc. 

„Dosavadní průběh příprav směřujeme k uskutečnění slavností. Týden za týdnem dostáváme přesnější obrysy, jak by letošní ročník mohl vypadat, avšak musíme brát v potaz velké množství otazníků, které se nad celou akcí vznášejí. Kdyby se znovu objevil ve větší míře koronavirus, pak možná vláda odpíská všechny akce tohoto typu, s tím prostě musíme stále počítat,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nejsou akcí na jednom místě a v jeden čas. Program se prolíná celým víkendem, slavnostním zahájením v pátek počínaje a podvečerními akcemi v neděli konče.  Slavnost je navíc specifická v rozprostření programu do moha veřejných prostor na území města, proto je zabezpečení hygienických a bezpečnostních opatření nejtěžším rébusem, který je nutné vyřešit. Podle starosty je také nemožné odhadnout, jak na masovou akci po letošní pandemii koronaviru zareaguje veřejnost. „Kolik lidí do města přijede, to nevíme nikdy, natož po Covidu,“ zareagoval.

„Celé dějiště slavností musíme mít důsledně rozdělené na sektory s jejich maximální kapacitou, ve kterých bude nutné dodržovat hygienická pravidla. Zabýváme se ale také uspořádáním slavnostního průvodu, jarmarku, počtem stánků a jejich rozmístěním,“ popsal ředitel pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

Zatím je tedy ve hře varianta, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v září v Uherksém Hradišti budou. Své brány by měly otevřít také památky města, a to včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny. Definitivní program je však ještě ve fázi vzniku.  

„S konečnou představou podoby slavností a jejich programu přijdeme začátkem měsíce srpna,“ přislíbil starosta Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz