Senior centrum UH, příspěvková organizace

Dne 15. února 2000 byla zřízena usnesením č. 85/VIII. Zastupitelstva města Uherské Hradiště příspěvková organizace Penzion - domov pro seniory. Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace.

Poslání a cíle organizace 

Posláním je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb obyvatelům domů s byty zvláštního určení, souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění, která jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, a která kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Cílem je, aby poskytované služby zachovávaly a rozvíjely důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí. 

Cílové skupiny

  • klienti, kteří jsou ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu, a kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé životní situace a na základě vlastní žádosti a rozhodnutím Rady města Uherské Hradiště byli umístěni do bytů v domech zvláštního určení
  • klienti, kteří jsou umístěni do domů s byty zvláštního určení, a kteří požádali o pečovatelskou službu trvale nebo přechodně po dobu snížení soběstačnosti

Naše zařízení  

Místem výkonu jsou domy s byty zvláštního určení. Na území okresu Uherské Hradiště provozujeme tato čtyři zařízení:

V domech jsou byty 1+kk a 2+kk, jejichž součástí je kuchyňská linka a sociální zařízení.

Žádost o ubytování do výše uvedených domů s byty zvláštního určení je možné si vyzvednout v Domě s pečovatelskou službou Penzionu na ulici Kollárova 1243, Uherské Hradiště v kanceláři sociální pracovnice Mgr. Lenky Machalové, tel. 572 520 141 nebo na našich internetových adresách: http://www.seniorcentrumuh.cz

Ředitel příspěvkové organizace:

  • Mgr. Josef Botek
  • tel. 572 520 110 

Našim cílem je, spokojený klient, který žije plnohodnotným životem vzhledem ke svému handicapu.

Pravidla o poskytování bydlení v Domech s pečovatelskou službou a v Domě s chráněnými byty -  odkaz:   pdf.pngPravidla SC.pdf, soubor typu pdf, (576,19 kB)