Smetanovy sady - obnova komponované plochy městské zeleně

Největší park ve městě se dočkal nových úprav.

Státního fondu životního prostředí ČR

První rozsáhlejší úpravy v novém tisíciletí se parku dotkly v roce 2012, kdy za téměř 1 mil. Kč v rámci projektu dotovaného z Operačního programu Životní prostředí „Regenerace urbanizované krajiny - revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště“ došlo ke kácení stromů v havarijním stavu, ošetření, ořezům a výsadbě nových dřevin a stromů.

 

Letošní rok přinesl další obnovu této oblíbené rekreační zóny. Úpravy v rámci projektu pod názvem "Smetanovy sady - obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště" spočívaly v odstranění nevhodných výsadeb narušujících kompoziční a pohledovou provázanost prostoru, čímž došlo k podtržení významu architektonických dominant. Na jedné straně bylo pokáceno 5 ks stromů v havarijním stavu, na straně druhé k vysazení 4.862 ks nových keřů a 13 ks nových stromů, založení přes 1.000 m2 nových trávníků a v neposlední řadě obnově a vybudování přes 1.000 m2 nových cest pro pěší a odpočinkových zón. Smyslem projektu je udržení a zlepšení biologické diverzity, zvýšení atraktivity parku a jeho využívání k relaxaci občanů.

 

Realizace akce začala v červnu 2015 a dokončena byla v říjnu 2015. Způsobilé finanční náklady činily 4.688.013 Kč, 90 % z nich - tj. 4.219.212 Kč - bylo financováno prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z programu Zeleň do měst. Zhotovitelem se stala FLORSTYL s.r.o., Kunovice.

 

 

Smetanovy sady 1

 Smetanovy sady 2