Smrky na Mariánském náměstí prošly zkouškou úspěšně

IMG_6971.JPG Takzvaná tahová zkouška byla v květnu provedena u dvou smrků na Mariánském náměstí. Pro oba testované stromy dopadla dobře, test prokázal jejich aktuální bezpečnost.

Důvodem pro objednání znaleckého posudku byl zhoršený zdravotní stav jednoho ze stromů. Posudek zpracoval znalec z oboru ochrana přírody se specializací na hodnocení stavu stromů. Výsledkem bylo doporučení provedení tahové zkoušky k ověření provozní bezpečnost stromů. Jedná se o přístrojovou metodu, kterou je testována odolnost stromů proti zlomu i vývratu. Princip zkoušky spočívá ve zjištění mechanického chování stromu při zátěži vyvíjené pomocí navijáku za současného měření mechanických změn při statickém zatížení stromu.

U smrku rostoucího blíže ulice Prostřední byla je zjištěná hodnota odolnosti proti vývratu 207 % a odolnost vůči zlomu kmene 145 %. Tato hodnota je nad požadovanou hranicí, ale je v zóně hraniční, proto bylo doporučeno opakování testu za 3 roky za účelem zjištění dynamiky vývoje. U smrku blíže ulice Jindřicha Pruchy byla zjištěná hodnota odolnosti vůči vývratu 204 % a odolnost vůči zlomu kmene 199 %. U tohoto stromu doporučeno provést opakování zkoušky za 5 let. Na základě výsledků bylo navrženo pouze diagnostické sledování stavu stromů po uplynutí výše uvedené doby a zajištění závlahy obou stromů v době déletrvajícího letního sucha.

-JP-