Snaha pomáhat je obrovská, děkuji vám!

IMG_9223.JPG Slovo starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy k občanům.

Vážení spoluobčané,

nejprve ze všeho DĚKUJI Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte. Z Uherského Hradiště a vlastně z celého Slovácka se stala manufaktura na výrobu roušek a jiných ochranných prostředků, lidé nabízejí pomoc všeho druhu, vozí jiným potraviny nebo léky. Velmi vysoce si cením jakéhokoliv druhu pomoci druhým zvládnout dnešní těžkou situaci a schopnosti lidí mezi sebou nezištně spolupracovat.

Bez toho, že bych Vás chtěl poučovat, si dovolím několik připomenutí:

 • Dodržujte, prosím, beze zbytku, krizová opatření stanovená Vládou České republiky. Myslet si můžeme, co chceme, ale nařízení státních orgánů prostě musíme dodržovat. Jsme na tom všichni stejně a nikdo nemá žádné výjimky či výhody.

 • Dnes začalo platit nařízení vlády krýt si ve veřejných prostorech obličej ochrannými prostředky. V Uherském Hradišti jsme toto nařízení o celý jeden den nařízením města předběhli a já vám děkuji, že jste věc vzali vážně a se vší zodpovědností.

 • Mezi 10. a 12. hodinou nesmí do maloobchodních prodejen potravin nikdo jiný, než lidé starší 65 let. Prosím respektujte to.

 • Stále platí zákaz volného pohybu osob.

 • MHD jezdí, ale v prázdninovém režimu. Jízdné je zdarma, nastupuje se zadními dveřmi.

 • Prosím pomáhejte starším lidem, nejsou tak pohotoví zorientovat se v mimořádných situacích. Když někdo nemá roušku, upozorněte ho na platné nařízení.  Když žádnou roušku nemá, dejte mu ji, pokud jich máte více.

 • Úzkostlivě dodržujte hygienické návyky a kde je to možné, prosím desinfikujte si ruce.  Pohybujte se nejméně 2 metry od ostatních osob.

 • Česká pošta v individuálních případech přiveze důchod příjemci. Příjemce důchodu však předem musí na poštu zavolat a o tuto věc požádat.

 • Sledujte web města www.mesto-uh.cz, snažíme se informovat o všem podstatném, co se týká chodu města a aktuálních opatření.

 • Pokud cokoliv potřebujete po městském úřadě, nechoďte osobně, ale volejte. Telefonní seznam zaměstnanců úřadu je na webu.

 • Pro pomoc seniorům máme zřízeny 2 linky: 605 203 016 nebo 730 812 527. 

 • O dostupnosti vládou zajišťovaných ochranných prostředků pro veřejnost zatím nevíme nic bližšího. Prosím nevolejte, jestli máme roušky a jak je budeme vydávat, roušky město k dispozici nemá a nevíme, jestli a kdy budou.

 • Prosím nevolejte nám, kolik je kde potvrzených případů nákazy koronavirem, tyto informace nemáme k dispozici a jsme proto závislí na tom, co zveřejní orgány ochrany veřejného zdraví.

 • Na webu města www.mesto-uh.cz je červená záložka COVID 19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE. Chcete-li nabídnout jakoukoliv vaši pomoc, v uvedené složce je odkaz, kam se můžete s pomocí přihlásit.

Vážení občané,

v Uherském Hradišti už od středy 18. března platil zákaz pohybu na území města bez ochranných prostředků na obličeji. Osobně jsem za celý den viděl pouze asi 2 osoby, které nařízení nebraly v potaz. Chtěl bych, abyste si uvědomili, že nám v žádném případě nešlo o represi, ale o prevenci.  

Koronavirus se může přenést na kohokoliv. Můžete to být vy, já, naše rodiny, dědeček, babička, lidé, které máme rádi. Kdo je povinen se postarat o to, aby neonemocněli? Podle zákona stát, ale v konečném důsledku jsme to my všichni, bez výjimky. Proto Vás prosím o zodpovědnost, zdravý úsudek a ohleduplnost ke svému okolí.  

Jsou situace, kdy člověku nezbývá nic jiného, než prostě zatnout zuby a něco vydržet. Ještě jednou Vám děkuji, že jste ochotní se se současnou situací poprat. Obdivuji každou osobní statečnost, stejně jako nenávidím lhostejnost.

Ve dne v noci jsem na telefonu a na e-mailu, klidně mi zavolejte nebo napište, když něco potřebujete.

S úctou

Stanislav Blaha

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba
Fotografie kontaktu

Ing. Stanislav Blaha

T: 572 525 103
E: Stanislav.Blaha@mesto-uh_cz