Snížení stavu zvěře a zrušení jejich chovu, povolení lovu mimo dobu lovu

4. Základní informace k životní situaci

Vyžaduje-li zájem vlastníka nebo nájemce nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody nebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, případně uloží příslušnou úpravu stavu zvěře či snížení stavu zvěře až na minimální stav popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí. Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře pro účely zkoušek loveckých psů mimo dobu jejího lovu, orgán státní správy povolí uživateli honitby tento lov na základě žádosti.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat 

Vlastník honebního pozemku. Statutární zástupce uživatele honitby.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání písemné žádosti.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis žádosti není stanoven.   


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zák. č. 449/2001 Sb., v platném znění 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání proti rozhodnutí. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo neoprávněně loví zvěř, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokutu do výše 8 000 Kč. Držiteli loveckého lístku při porušení pravidel lovu na nehonebních pozemcích lze uložit pokudu do výše 30 000 Kč a uložit zákaz činnosti na dobu až 2 roky. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840, email: jan.krcma@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace