Socha lékařky s dítětem dostala znovu tvář

P7260535.JPG Koncem měsíce října bylo dokončeno restaurování uměleckého díla u zdravotního střediska Pod Svahy. Jedná se o sochu lékařky s dítětem z roku 1976, jejíž autorkou je Otilie Demelová – Šuterová.

Dílo z ostřené kameniny bylo pokryto biologickým depozitem, v obličejové části obou postav poškozeno vandalismem a také se zde projevily praskliny způsobené rozdílnou roztažností dvou použitých hmot, neboť vnitřní prostor kameninové sochy je vyplněn betonem.

IMG_1803.JPG

Práce na restaurování se ujal pedagog Střední umělecko průmyslové školy v Uherském Hradišti, BcA. Vilém Čech. Provedl nezbytné očištění dílka a ke spolupráci vyzval i autorku, která na sádrových odlitcích provedla doplnění chybějících obličejových partií. Restaurátor poté vytvořil výdusek z umělé kameniny, který osadil na patřičná místa a opravil praskliny, tmely i betonový základ.

Obnovu sochy zajistilo město Uherské Hradiště nákladem 56 000 Kč.

Libuše Hradilová, Útvar městského architekta

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz