Sociální služby

Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Zde najdete informace o financování sociálních služeb, jejich místní a typové dostupnosti, legislativě a plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.

Nový katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, který město vydává již dlouhodobě

Katalog UH.pdf, soubor typu pdf, (4,17 MB)

Signál v tísni 

Signál v tísni je projekt Města Uherské Hradiště, který realizuje odbor sociálních služeb a zdravotnictví a Městská policie Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Rychlou záchrannou službou je určen rizikové skupině osob, která se ocitá v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.

Fond sociální pomoci a prevence

Podpora sociálních a navazujících služeb
 

Akční plán rozvoje sociálních služeb

Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2021 (dále jen Akční plán na rok 2021) vznikl v rámci KPSS na Uherskohradišťsku. Byl vytvořen procesem komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku jako prováděcí dokument ke SPRSS na Uherskohradišťsku 2019-2021. Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby občanů regionu v sociální oblasti.

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021

Tento strategický dokument byl vytvořen v rámci projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III. " Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost, státním rozpočtem ČR a vlastními zdroji.

 

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství je poskytováno za účelem zprostředkování odborné pomoci osobám, které jsou ohroženy nebo se potýkají s nepříznivou sociální situací související s nedostatkem finančních prostředků a s dluhy a neumí tuto situaci řešit.

 

Senior centrum UH, příspěvková organizace

Dne 15. února 2000 byla zřízena usnesením č. 85/VIII. Zastupitelstva města Uherské Hradiště příspěvková organizace Penzion - domov pro seniory. Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace.

 

Zákon o sociálních službách

Stručný průvodce zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Základním cílem zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování.

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Logo Petrklíč Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny je řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků.

 

Veřejnoprávní smlouvy na úseku SPOD

Ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. vyplývají povinnosti pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), kterými m.j. jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a taktéž obecní úřady.