Sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel

Studie je obsahově zaměřena na představení hlavních specifik obyvatel města Uherského Hradiště. Taktéž jsou zde uvedeny hlavní důvody poklesu počtu obyvatel města. Závěrečná část se zabývá doporučeními, která jsou zaměřena na možnosti regulace procesu vylidňování města .

pdf.png Sociodemografický vývoj města, soubor typu pdf, (3,93 MB)

 

Studie svým obsahem reflektuje problematiku tzv. shrinking cities. V jednoduchosti lze říci, že se jedná o proces populačního zmenšování měst. Proces úzce souvisí s fenomény metropolizace a suburbanizace, které byly v podmínkách České republiky odstartovány v 90. letech 20. stol. jako důsledek společensko-politických změn roku 1989. Úbytkem populace je v současnosti postižena řada měst České republiky a lze hovořit o tom, že město Uherské Hradiště není v tomto případě výjimkou.


Celkovému úbytku obyvatel trvalého charakteru město Uherské Hradiště čelí od poloviny 90. let 20. století, přičemž klíčovou složkou tohoto procesu je záporná migrační bilance. Účelem následujícího textu studie je tudíž zhodnotit socio-demografické podmínky, za kterých ve městě dochází k migračnímu úbytku. Opomenuta samozřejmě není ani analýza možných příčin výše představeného procesu a nastínění případných konsekvencí do budoucna.