Soudní přezkum ve správním řízení

Tyto prostředky muže využít ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky.

Ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky, při nečinnosti správního orgánu, nezákonném zásahu správního orgánu a v jiných případech stanovených zákonem č. 150/2002 Sb. o soudním řádu správním, může podávat žaloby správním soudům. Správními soudy se rozumějí krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně. Kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, může podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR (podle zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu). U Ústavního soudu musí být každý povinně zastoupen advokátem.