Souhlas s dělením lesních pozemků

Souhlas s dělením lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

4. Základní informace k životní situaci

Jakékoliv řízení o pozemku (dělení při dědickém řízení), při kterém klesne výměra pod 1 ha.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník nebo spoluvlastník pozemku.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Snížení výměry lesního pozemku pod 1 ha.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost a geometrický plán, který zachycuje předmětné dělení pozemku.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Vlastní žádost bez předepsaného formuláře.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

max. 30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb. v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 

Správní řád.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů od převzetí předmětného rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Viz ustanovení § 54 zákona o lesích.


21. Nejčastější dotazy

Zodpovíme průběžně. 


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Srnský, tel. 572 525 851, email: jan.srnsky@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti zákona o lesích.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace