Souhlas s odnětím pozemků plnících funkce lesa

Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkce lesa do výměry 1 ha

4. Základní informace k životní situaci

Nutné v případech, kdy je investiční činností dotčen lesní pozemek.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku nebo jím zplnomocněný zástupce (investor).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti s náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Zpracováním podkladů žádosti (nejčastěji oddělovací GP pro příslušnou část dotčeného lesního pozemku).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost a projektovou dokumentaci na předmětnou akci.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Volně napsaná žádost.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky jsou proměnlivé podle velikosti záboru. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o lesích č. 289/1995 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy 

Správní řád.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání podané do 15 dnů ode dne převzetí příslušného rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Viz § 54 a 55 zákona o lesích.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Srnský, tel. 572 525 851, email: jan.srnsky@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Do doby platnosti stávajícího zákona o lesích.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace