Souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.

Souhlas s trasou dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

Potřeba souhlas s trasou pro stavební záměr či činnost.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o souhlas s trasou podává  stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti spolu s přílohami na Městský úřad Uherské Hradiště


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost doplněna o přílohy dle konkrétního záměru. V případě zastupování je nujtno doložit plnou moc.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář žádosti o souhlas s trasou na odboru životního prostředí a také na internetových stránkách Města Uherské Hradiště (odkaz). 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nejsou stanoveny. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

helena.droppova@mesto-uh_cz  (helena.droppova@mesto-uh_cz)


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
  • Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb. , kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Droppová, tel. 572 525 861, e-mail: helena.droppova@mesto-uh_cz    


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

05.10.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace