Souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas se vydává v případě, kdy se stavební činnost týká pozemků ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesních pozemků ( pozemků určených k plnění funkcí lesů ). 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zplnomocněný investor stavby nebo vlastník lesních pozemků. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Dotčení pozemků stavbou nebo jinou investicí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Situaci stavby zakreslenou v katastrální mapě.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravný prostředek lze využít v územním či stavebním řízení.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankci uplatňuje stavební úřad.


21. Nejčastější dotazy

Budou zodpovězeny konkrétně.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Srnský, tel. 572 525 851,  email: jan.srnsky@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace