Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, podle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb.

4. Základní informace k životní situaci

Vydání souhlasu s územním řízením na lesní pozemky do výměry 1 ha.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku nebo jím zmocněná osoba (projektant).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti s upřesněním požadavku na umístění stavby.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Přípravou podkladů k územnímu řízení


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Doklad o vlastnictví pozemku s umístěním stavby.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatku. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obvykle do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vyplývá ze stavebního a územního řízení.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Nejsou. 


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

frantisek.bezdek@mesto-uh_cz 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o lesích v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 

Správní řád.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání podané do 15 dnů ode dne převzatí předmětného rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyplývají ze zákona o lesích. 


21. Nejčastější dotazy

Budou zodpovězeny dle konkrétního požadavku.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Srnský, tel. 572 525 851, email: jan.srnsky@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti zákona o lesích neměnné. 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace