Soutěž architektů nastíní, jak bude vypadat centrum Štěpnic

3100.jpg Město Uherské Hradiště chce využít možnosti získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a vyhlásit urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž, jejímž předmětem bude koncept ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

V listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží. Město Uherské Hradiště toho chce využít a o dotaci z výše uvedeného programu zažádá. Předmětem žádosti bude ideová kombinovaná, urbanisticko-architektonická soutěž na revitalizaci centra obytného souboru Štěpnice. „Tento zanedbaný veřejný prostor je potřeba řešit koncepčně a citlivě, protože obsahuje značný potenciál, který musíme využít,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.  

Účelem soutěže je nalézt partnery z řad architektů, kteří by se podíleli na řešení neutěšeného stavu centra sídliště. Výsledkem pak bude ideový návrh, který nabídne urbanisticko-architektonické řešení revitalizace centra sídliště a který bude podkladem pro zpracování územní studie.

Město očekává především vytvoření důstojné a přitažlivé „vstupní brány“ do obytného souboru, vhodné a kvalitní funkční a prostorové využití centra sídliště a zvýšení intenzity, efektivity využívání a atraktivity objektu nákupního střediska. „Neříkáme, že výsledek bude do puntíku kopírovat vítězný návrh, ale každopádně nám jde o vytvoření kvalitního centrálního veřejného prostoru, společensky atraktivního prostranství,“ doplnil starosta Blaha. V neposlední řadě bude řešena i kultivace a revitalizace zadního (zásobovacího) traktu nákupního střediska a prostředí orientovaného do Zahradní ulice a návrh využití a řešení plochy areálu bývalých jeslí.

Soutěž bude vypsána 18. února a uzávěrka je plánována na 17. června 2019. K vyhodnocení návrhů pak dojde 26. - 27. června. S výsledky soutěže se bude moci seznámit také veřejnost.  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz