Město vyhlašuje ideovou soutěž "Centrum Štěpnice"

07.jpg Město Uherské Hradiště vyhlašuje urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž "Centrum Štěpnice - Uherské Hradiště" a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

ČLÁNEK AKTUALIZOVÁN 8.4.2019 (doplněn 3D model a odpovědi na nejčastější otázky)

Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se stane důstojnou a organickou součástí relativně kvalitního obytného souboru.

Město očekává především:

  • vytvoření důstojné a přitažlivé „vstupní brány“ do obytného souboru,
  • vhodné a kvalitní funkční a prostorové využití centra sídliště
  • zvýšení intenzity, efektivity využívání a atraktivity objektu čp. 1156 nákupního střediska,
  • navýšení kapacity parkovacích a odstavných stání,
  • vytvoření kvalitního centrálního veřejného prostoru, společensky atraktivního prostranství (náměstí) k trávení volného času a setkávání lidí,
  • kultivace a revitalizace zadního (zásobovacího) traktu nákupního střediska a prostředí orientovaného do Zahradní ulice,
  • návrh využití a řešení plochy areálu bývalých jeslí čp. 1188.

Podrobnější komentář je uveden v podkladu P.01 Obecné informace k návrhu. 

Společná - organizovaná prohlídka řešeného území se uskuteční 18. března 2019 od 12:00 h se srazem zájemců na prostranství před nákupním střediskem v ulici Štěpnická čp. 1156 u sochy “Chlapce s kohoutem“.

Termín odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 17:00 hodin dne 17. června 2019.

Případné dotazy směřujte na e-mail centrum.stepnice@mesto-uh_cz, který je adresován na sekretariát soutěže.