Výsledky soutěže "Centrum Štěpnice"

Město Uherské Hradiště vyhlašuje výsledky architektonicko - urbanistické veřejné soutěže a zároveň Vás zve na výstavu soutěžních návrhů, která se uskuteční 18. července - 27. srpna 2019 v Jezuitské koleji.

logo_soutez_stepnice.png

Soutěž byla vyhlášena dle Soutěžního řádu České komory architektů a schválena Radou města Uherské Hradiště. Do termínu uzávěrky 17.6.2019 bylo odevzdáno celkem 16 ideových návrhů, kterým nejprve sekretář soutěže přidělil pořadová čísla a poté přezkušovatel zkontroloval formální náležitosti. Vše probíhalo v přísně anonymním režimu, aby nedošlo k porušení podmínek soutěže. 

Porota odborníků pod vedením předsedy Ing. arch. Davida Mikuláška v rámci tříkolového hodnocení rozloženého do dvou dní (26. 7. a 27. 7. 2019) poslala nejprve do užšího výběru 6 soutěžních návrhů, které nejvíce plnily představy zadání, a to z hlediska funkčního využití, architektury, urbanizmu a v neposlední řadě proveditelnosti, a z nich po dalším kole diskuzí vybrala 3 nejlepší, které měly dle podmínek nárok na ocenění.

Po odtajnění autorství (otevření obálek „účastník soutěže“) vzešlo najevo, že nejvíce porotu zaujali Ing. arch. Milan Chlápek a Ing. arch. Jan Chlápek (oba ze Vsetína), autoři návrhu č. 12, kteří se mohou těšit z první ceny a odměny 140 000 Kč. Dle hodnocení poroty tento návrh splňuje požadavek vytvoření dynamického nástupu do centra sídliště, od kterého plynule přechází do navazujících prostor. Současně už od nástupu vhodně hmotově reaguje na stávající dvoupodlažní výstavbu v ulici Zahradní. Polyfunkční blok v severní části řešeného prostoru se jeví jako naddimenzovaný – zejména ve vztahu k protějšímu bytovému domu předstoupením před líc sousedního objektu Telecomu – a měl by být redukován. Velkým přínosem je zpracování ulice Zahradní včetně cyklostezky. Oproti obdobným řešením návrh zvítězil přesvědčivým architektonickým zpracováním a čistotou řešení.

Druhé místo v soutěži nebylo uděleno, neboť po otevření obálky „účastník soutěže“ se zjistilo, že účastník nesplnil podmínky (nebyla splněna autorizace dle podmínek soutěže) a porota doporučila účastníka vyloučit.

Na třetím místě se pak umístil návrh č. 8, jehož autorkami byly Ing. arch. Karolína Röschl a Ing. arch. Jana Kafková (obě z Prahy), s nárokem na odměnu ve výši 70 000 Kč.

Porota dále za zvláštní přínos řešení problému doporučila čtyřem z návrhů navrhnout odměnu ve výši 30 000 Kč.

Podrobnosti o průběhu hodnocení vč. slovního ohodnocení každého návrhu jsou uvedeny níže v Protokolu o průběhu soutěže.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zahájení výstavy návrhů, všichni jste srdečně zváni.

Vítězové

pdf.png 1. místo (návrh č. 12)

 • Účastník: Ing. arch. Milan Chlápek (Vsetín)
 • Autoři: Ing. arch. Milan Chlápek, Ing. arch. Jan Chlápek

pdf.png 2. místo (návrh č. 15) (neuděleno, návrh dodatečně diskvalifikován z formálních důvodů)

 • ÚčastníkÚčastník nemá předepsanou licenci
 • Autor: Ing. arch. Michal Kutálek
 • Spoluautoři: Ing. arch. Miroslav Dvouletý, Ing. Petr Skřivánek

pdf.png 3. místo (návrh č. 8)

 • Účastník: Ing. arch. Jana Kafková (Praha)
 • Autoři: Ing. arch. Karolína Röschl, Ing. arch. Jana Kafková

  Zvláštní ocenění (odměny)

pdf.png Návrh č. 2

 • Účastník: Ing. arch. Luděk Černý (Praha)
 • Autoři: Ing. arch. Luděk Černý, Ing. arch. Lucie Černá
 • Spolupracující: Ing. arch. Michala Malánová, Ing. arch. Barbora Drahorádová, Ing. arch. Jan Malinovský, Ing. Jan Kapitán

 pdf.png Návrh č. 4

 • Účastník: Ing. arch. Jozef Seman (Praha)
 • Autoři: Ing. arch. Hana Pleskačová, MSc Arch, Ing. arch. Michal Mráz, MSc Arch, Ing. arch. Antonín Hůla, Ing. arch. Lucie Pavlištíková, Ing. arch. Kristian Holan, Ing. Zuzana Končelová,   Jan Hájek, M. Arch, Ing. arch. Jozef Seman

pdf.png Návrh č. 5

 • Účastník: Ing. arch. Alice Šimečková (Brno)
 • Autor: Ing. arch. Alice Šimečková
 • Spolupráce: Ing. arch. Markéta Míčová

pdf.png Návrh č. 14

 • Účastník: Ing. arch. Michal Palaščák (Brno)
 • Autor: Ing. arch. Michal Palaščák
 • Spolupráce: Jan Flídr, Lukáš Darda

Ostatní účastníci

pdf.png Návrh č. 1

 • Účastník: Ing. arch. Jiří Šerek (Brno)
 • Autor: Ing. arch. Jiří Šerek

pdf.png Návrh č. 3

 • Účastník: FUNDAMENTbau, s. r. o. (Vlčnov)
 • Autor: Ing. arch. Silvia Hájková
 • Spoluautor: Ing. Petr Paštěka

pdf.png Návrh č. 6

 • Účastník: 2021, s. r. o., (Bratislava, Slovenská republika)
 • Autoři: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Anna Kasniaková

pdf.png Návrh č. 7

 • Účastník: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. (Lobeč u Mšena)
 • Autoři: Ing. arch. Pavla Janečková, Ing. arch. Lucie Neníčková, Ing. arch. Kateřina Prausová, Ing. arch. Jan Pustějovský, Ph.D.

pdf.png Návrh č. 9

 • Účastník: SAURA, s. r. o. (Brno)
 • Autoři: Ing. arch. Alena Balcárková, Ing. Jaromír Stejskal
 • Spolupracující: Ing. Hana Chybová, Ing. arch. Inka Matoušková, Bc. Michal Pobiš, Ing. arch. Lukáš Scholz

pdf.png Návrh č. 10

 • Účastník: PLUS MÍNUS NULA architektonický ateliér,  Ing. arch. Lena Trpělková (Brno), Ing. arch. Tereza Dušková (Brno), Ing. arch. Pavel Hude (Brno)
 • Autoři: Ing. arch. Lena Trpělková, Ing. arch. Tereza Dušková, Ing. arch. Pavel Hude
 • Spoluautoři: Ing. arch. Nikola Stibůrková, Bc. Nikola Slámová, Maroš Belopotocký

pdf.png Návrh č. 11

 • Účastník: Ing. arch. Petr Strakoš (Brušperk)
 • Autor: Ing. arch. Petr Strakoš

pdf.png Návrh č. 13

 • Účastník: Ing. arch. Matúš Pastorok (Prešov, Slovenská republika)
 • Autor: Daria Kulachek, Matúš Pastorok, Peter Panulin, Vojtěch Benedikt

pdf.png Návrh č. 16

 • Účastník: ra15, a. s. (Praha)
 • Autor: doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • Spolupráce: Fedor Yurchenko

 

Pozn. Kliknutím na číslo návrhu se zobrazí k nahlédnutí daný grafický návrh (z uživatelských důvodů ve zmenšeném formátu oproti požadované formě) 

 

PŘÍLOHA:

pdf.png Protokol o průběhu soutěže, soubor typu pdf, (548,93 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz