Specialisté testovali v Uherském Hradišti inteligentní parkování

cedule1_1.JPG Testování nových technologií pro parkování včetně průzkumu parkovaní se od května do září tohoto roku uskutečnilo v Uherském Hradišti. Odborníci k tomu využili videodetekční kamery i vozovkové detektory. Město k testování poskytlo své prostory, na oplátku má v ruce cenné údaje o parkování i koncept záchytných parkovišť.

Hlavním přínosem pro město je především seznámení se s aktuálními trendy v oblasti parkování a technologiemi vhodnými pro nasazení pro řešení dopravy v klidu.

„To, že pilotní projekt proběhl právě u nás, vnímáme jako klad a jako jednu z možností, jakými cestami se v budoucnu můžeme vydat. Otázka parkování je pro Hradiště, podobně jako pro jiná města, jedním ze stěžejních problémů,“ zhodnotil místostarosta Jaroslav Zatloukal.  Z dopravního průzkumu město získalo cenná data o parkování, které by jinak muselo objednávat nebo zajišťovat vlastními silami a z vlastního rozpočtu. K dispozici má také zpracovaný koncept systému záchytných parkovišť, který by mohl zlepšit situaci v centru města. „Za velmi užitečné se dají považovat například detailní informace o obsazenosti parkovišť, které by mohly být v budoucnu pro řidiče důležité,“ konstatoval Zatloukal. Projekt se uskutečnil pod vedením společnosti ELTODO, a.s. ve spolupráci s CEDA Maps a.s. a CAMEA spol. s r.o. a s městem Uherské Hradiště a byl podpořen grantem Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace.  

K testování bylo využito celkem pět lokalit v centru města, kde řešitelé instalovali vlastní technologie pro sledování obsazenosti parkoviště. Jednalo se o parkoviště Stojanova (poblíž vlakového nádraží), Palackého náměstí – jih (u hotelu Grand) a Palackého náměstí – sever (směrem k autobusovému terminálu), ulice Nádražní a Komenského náměstí (u ZŠ UNESCO). Dále byla do projektu zahrnuta čtyři parkoviště s vjezdovými a výjezdovými závorami, u nichž byla použita již dostupná data z webu města. Jmenovitě šlo o parkoviště u vlakového nádraží ČD – Jih, ČD – Sever, záchytné parkoviště Na Stavidle a parkoviště u OD Centrum (Albert, Billa) vedle autobusového terminálu.

Na pěti zmíněných parkovištích byly instalovány detekční systémy využívající videodetekce a vozovkových detektorů, tzv. „puků“. Videodetekce je způsob analýzy obrazu, pomocí které lze z videozáznamu zjistit přítomnost vozidla a přečíst jeho registrační značku. Vozovkové detektory pracují na principu měření magnetického pole a umožňují zjistit, zda na daném parkovacím místě stojí vozidlo, případně je lze použít i na detekci průjezdu.

Testovány nebyly pouze systémy pro sběr dat a jejich spolehlivost v městském provozu, ale také využití těchto dat v rámci inteligentního managementu parkování, jehož součástí je i webová aplikace. Ta pak může například poskytnout řidičům přes navigace on-line informace  o dostupnosti volných parkovacích míst na konkrétních parkovištích ve městě, vyhledat nejbližší volná parkovací místa u určeného cíle, ale také informovat o cenách parkovného. Případně je možné po zaparkování přes aplikaci přímo bezhotovostně uhradit parkovné.   

Získaná data již město částečně zohlednilo v rámci připravované koncepce dopravy v centru města a zpracovávaného plánu udržitelné městské mobility. Aktuální dopravní průzkumy v Uherském Hradišti nastiňují, že automobilový provoz na průjezdních úsecích komunikací nijak zásadně nenarůstá, přesto na parkovištích přibývá vozidel. „Regulace parkování s dalšími postupnými kroky se tedy jeví jako správný a do budoucna nezbytný krok k udržitelnosti statické dopravy ve městě,“ uzavřel místostarosta Zatloukal.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Zdeněk Maňásek

T: 572 525 385
M: 721 654 467
E: Zdenek.Manasek@mesto-uh_cz