SPORŤÁK – Pohyb je zábava

Rybnicek sportak foceni Uherske Hradiste Sportovni hala12.jpg Ukázat dětem v Uherském Hradišti a okolí, že hýbat se a sportovat může být nejen potřebné, ale i zábavné, si před časem dali za cíl nadšenci ze Sportovní agentury Slovácko. Po pilotním projektu s Mateřskou školou 28. října na začátku tohoto roku se v tomto školním roce naplno pustili do spolupráce s dalšími školkami v Uherském Hradišti. Děti si pod vedením známých sportovců, profesionálních a zkušených trenérů mohou vyzkoušet základy hokeje, gymnastiky, atletiky, tenisu a fotbalu.

Projekt SPORŤÁK má za cíl začít u dětí dostatečně včas s pohybovou průpravou, rozvojem motoriky a návyků základní pohybové gramotnosti. Malé děti učí základům sportovních dovedností takové osobnosti jako olympionička Jana Komrsková (sportovní gymnastika), bývalý hokejový profesionál Jaroslav Balaštík, tenisový trenér Jan Svoboda či fotbalista Michal Vojtíšek.

„Do jisté míry se jedná i o pomoc při výběru vhodného sportovního odvětví. To, že jednotlivé kurzy vedou známé osobnosti vrcholového sportu s bohatou sportovní kariérou a mnohaletými zkušenostmi, je takovou třešničkou na dortu. Hlavní je, že dovedou děti zaujmout, nabídnout jim širokou škálu možností a místo nucení či postrkování jim ukázat směr, kterým se mohou vydat, když je sport zaujme,“ osvětlil místostarosta města Ivo Frolec.

Projekt pilotně probíhal od letošního ledna do června s jednou třídou mateřské školy 28. října a vyvolal velkou odezvu u dětí, rodičů a také u samotných pedagogických pracovníků mateřské školy.

„Nyní je z našich mateřských škol do projektu zapojeno už asi 265 dětí a další děti jsou z mateřských škol na Východě a z Jarošova. V současné době máme velmi kladné odezvy, dětem se tato nadstandartní aktivita velmi líbí,“ vyjádřila se ředitelka MŠ Svatováclavská Ilona Močičková.

Sportovní činnosti probíhají každý týden v pravidelnou dobu stanovenou rozvrhem od října do května. Tato aktivita se rozjíždí zatím pro předškolní děti, v následujících letech se uvažuje o  začlenění i dětí ještě mladších. Sportovní aktivity se konají ve sportovních zařízeních města, ve sportovní hale či na zimním stadionu. Projektu se účastní všechny děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v MŠ v Uherském Hradišti. Děti si v pravidelných intervalech vyzkouší všechny zahrnuté sporty: hokej, atletiku, fotbal, tenis i gymnastiku. Město Uherské Hradiště pohlíží na celý projekt kladně a snaží se jej podpořit.

„Z důvodu pozitivní odezvy jsme byli osloveni, abychom se spolupodíleli na pokračování projektu, a to s rozšířením o další třídy MŠ všech mateřských škol zřízených městem. Protože ve sportovní výchově mateřinek spatřujeme opravdu vysoce záslužnou činnost, rozhodli jsme se tyto aktivity podpořit,“ objasnil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Do rozpočtů jednotlivých mateřských škol, příspěvkových organizací, proto město v roce 2019  vyčlenilo finanční prostředky ve výši 287 tisíc korun, stejně tak jsou na projekt navrženy další peníze i v návrhu rozpočtu na rok 2020. „Celková suma, kterou v roce 2020 chceme Sporťáka podpořit,  je  766 tisíc,“ upřesnil starosta. Z městského rozpočtu jde ročně do oblasti sportu v Uherském Hradišti celkem zhruba 25 milionů korun.   

-JP-