Sportoviště v Uherském Hradišti od 11. května 2020

uztbjub.jpeg Vážení občané, od pondělí 11. května je možné, za dodržení přesně stanovených podmínek, otevřít provoz sportovišť. Proto dáváme na vědomí, jak bude vypadat provoz na sportovištích v podmínkách Uherského Hradiště.

Rozvolňování opatření Vlády ČR na sportovištích spadajících pod organizaci sportoviště města Uherské Hradiště

Bez možnosti použít šatny a sprchy budou od 11. 5. 2020 otevřeny všechny sály Sportovní haly a všechna venkovní sportoviště, které má organizace Sportoviště města Uherské Hradiště ve své správě. Otevírací doba venkovních sportovišť bude od 09.00 do 20.00 hodin

Provoz všech sportovišť musí probíhat za příslušných hygienických opatření. Pro organizovaný trénink sportovců na venkovních i vnitřních sportovištích platí:

  • maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
  • bez šaten a sprch
  • sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musejí po celou dobu
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
  • po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek 
  • povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody...) při splnění výše uvedených podmínek.

 Podrobnější informace je možno získat na www.sportoviste-uh.cz

 

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu