Sportovní areál na Mojmíru se konečně dočká rekonstrukce

DSCN1978.JPG Ještě letos na podzim začne dlouho očekávaná obnova zdevastovaného sportovního areálu na sídlišti Mojmír. Za 33,5 milionu zde vznikne moderní sportoviště pro nejširší využití.

Obyvatelé města se mohou těšit na fotbalové hřiště, atletický ovál a sektory, dvě víceúčelová tartanová hřiště, nově budou vybudovány šatny, sociální zázemí pro sportovce, venkovní fitness, oplocení a v okolí sportovišť bude vysazena nová zeleň.

Současné travnaté fotbalové hřiště uvnitř atletického oválu bude plošně o něco zmenšeno a fotbal se zde bude hrát na trávě III. generace (UTG 3). Atletický ovál a atletické sektory budou kompletně přebudovány jak v rozměrových, tak materiálových parametrech, přičemž jejich povrch pokryje tartan. Podobně budou zmodernizována obě víceúčelová hřiště. Sektor pro skok do dálky bude kompletně zrušen a nahrazen dvěma novými doskočišti v rámci atletické dráhy. Přístupové plochy ke sportovištím, stejně jako provozní prostor u školy a příjezdová komunikace, budou zvětšeny a jejich povrch se dočká zámkové dlažby.  Také parkoviště u vjezdu bude rozšířeno, jeho kapacita zvětšena na 15 parkovacích míst pro auta (1 místo je pro ZTP) a 2 pro motocykly, povrch bude z asfaltobetonu. Parkoviště bude primárně určeno pro návštěvníky sportoviště. Nevyužívaný provozní objekt zrušeného olejového hospodářství výtopny bude zbourán.

„V této části města moderní sportoviště dlouhodobě schází. Do oprav zastaralého sportoviště nemělo cenu investovat, věděli jsme, že je nutná komplexní rekonstrukce. Co se předpokládat nedalo, je zdržení způsobené přezkumem veřejné zakázky na zhotovitele z důvodu podání stížnosti jednoho účastníka, do čehož jsme nemohli nijak zasáhnout. Nyní konečně začneme a mě mimořádně těší, že výsledkem bude další prostor pro aktivní trávení volného času dětí i dospělých i školních sportovních aktivit,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

Předpokládaný termín realizace stavby: od 17. 11. 2019 do 28. 08. 2020. V zimním období tj. 30. 11. 2019 do 31. 3. 2020 bude zhotovitel provádět pouze takové práce, které bude možno provádět dle technologických předpisů s ohledem na klimatické podmínky.

Na rekonstrukci areálu bude využito dotačních prostředků MŠMT ve výši přibližně 16 milionů korun.

Zhotovitelem jsou firmy:  SPORTECH CZ S.E. Praha a SPORT Construction a.s. Praha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz