Sportovní hry žactva základních škol 2012

V pátek 15. června 2012 pořádal odbor školství a sportu VIII. ročník "Sportovní her žactva základních škol".

300 dívek a chlapců sehrálo turnaje na víceúčelových hřištích za sportovní halou, na beachvolejbalových kurtech, antukových kurtech a na fotbalovém hřišti s umělým povrchem.
Soutěžily tyto základní školy a gymnázium:
ZŠ Unesco UH, ZŠ Sportovní UH, ZŠ Větrná, ZŠ Jarošov, ZŠ Mařatice, ZŠ Za Alejí, ZŠ Staré Město, ZŠ Kunovice-U Pálenice, Gymnázium UH.
 

Výsledky jednotlivých soutěží jsou následující: 

Volejbal dívek
 1. ZŠ Kunovice U Pálenice "A"
 2. ZŠ Kunovice U Pálenice "B"
 3. ZŠ Sportovní
Beachvolejbal (smíšené týmy)
 1. ZŠ Sportovní
 2. ZŠ Za Alejí
 3. ZŠ Staré Město
Vybíjená dívek (1. stupeň)
 1. ZŠ UNESCO
 2. ZŠ Staré Město
 3. ZŠ Sportovní
Fotbal (2. stupeň)
 1. ZŠ Sportovní
 2. ZŠ Větrná
 3. Gymnázium
Malá kopaná (l. stupeň)
 1. ZŠ Sportovní
 2. ZŠ Staré Město
 3. ZŠ Mařatice
Malá kopaná (6.-7.tř.)
 1. ZŠ Za Alejí
 2. ZŠ Sportovní
 3. ZŠ UNESCO
Florbal (1. stupeň)
 1. ZŠ Sportovní
 2. ZŠ Jarošov
 3. ZŠ Staré Město
Fotogalerie: