Správní poplatky od 1. 7. 2008

V oblasti správních poplatků v rámci živnostenského podnikání dochází od 1.7.2008 k výrazným změnám.

Správní poplatky k 1. 7. 2008

  • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1.000 Kč
  • Další ohlášení živnosti 500 Kč
  • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1.000 Kč
  • Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
  • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
  • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
  • Vydání úplného nebo částečného výpisu u živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
  • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy dle § 72 živnostenského zákona 50 Kč