Stadion má nový název. Nese jméno Dany Zátopkové

IMG_6785.JPG Atletický stadion v Uherském Hradišti se již oficiálně honosí jménem slavné olympijské vítězky, dvojnásobné mistryně Evropy a bývalé světové rekordmanky v hodu oštěpem. Slavnostní odhalení nového názvu atletického stadionu po paní Daně Zátopkové se konalo při zahájení atletického Mistrovství ČR družstev v neděli 26. srpna.

O novém pojmenování atletického stadionu v Uherském Hradišti jako "Městský atletický stadion Dany Zátopkové" rozhodlo zastupitelstvo města dne 16. června.

„Sama paní Zátopková má k Uherskému Hradišti velmi blízko, je čestnou občankou města a svou sportovní kariéru začínala právě v našem městě,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha při zahajovacím ceremoniálu Mistrovství ČR družtev. „Jinou variantou, než aby byl stadion pojmenován po ní, jsme vlastně ani na stole neměli,“ přiznal.

Dana Zátopková na ceremoniál bohužel nemohla osobně přijet (v září oslaví 96 let), ale kromě srdečných pozdravů, které sportovcům i městu osobně vyřídil předseda Českého klubu olympioniků ČOV Oldřich Svojanovský, poslala atletům půl milionu korun na nový vrhačský sektor. "Velmi si pojmenování vážím a je to pro mě obrovská pocta", tlumočil slova Dany Zátopkové Svojanovský.

Dana Zátopková je rodačkou z Karviné, s atletikou se poprvé seznámila při studiu gymnázia v Uherském Hradišti. Její kroky ale nejprve nesměřovaly k hodu oštěpem. Za druhé světové války a po ní se aktivně věnovala házené. Od roku 1946 se společně s házenou začala opět věnovat i atletice a dostala se k hodu oštěpem. Svého největšího úspěchu se Dana Zátopková dočkala roku 1952 na XV. olympijských hrách v Helsinkách, kde ve své disciplíně získala zlatou medaili hodem 50,45m. Stala se mnohonásobnou mistryní republiky, mistryní Evropy z let 1954 a 1958, překonala světový rekord z roku 1958, získala stříbrnou medaili z olympijských her v Římě.

Městský atletický stadion Dany Zátopkové v Uherském Hradišti je situován ve sportovním areálu a tvoří jej 8 běžeckých drah včetně vodní překážky, 3 doskočiště na skok daleký, sektor na skok vysoký, skok o tyči a vrhačské sektory. Slavnostně byl otevřen v září 2002.

Běžecký ovál, ale i skokanské a vrhačské sektory, které jsou součástí Městského sportovního areálu, byly zrekonstruovány v roce 2014. Oprava dráhy (tzv. retoping) a dalších sektorů stála 6 milionů korun. Nejnovější investicí města Uherské Hradiště byl 1 milion korun do nové světelné tabule a modernizace doskočišť.

Běžecký ovál nevyužívá jenom místní atletický oddíl. Pro fyzickou přípravu je využíván i dalšími sportovními oddíly ve městě, trénují tady mimo jiné fotbalisté, hokejisté, basketbalisté, stejně jako žáci základních a středních škol, pravidelně jej využívají také mateřské školy, které zde každoročně pořádají mezinárodní závody pro děti.

Atletika má v Uherském Hradišti velkou tradici, oddíl atletiky v Uherském Hradišti v příštím roce oslaví 100 let od svého vzniku.  Na stadionu se konají ligové, republikové i mezinárodní závody, v roce 2013 se zde uskutečnily Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz