Stanovení podmínek pro zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 5. září 2016, usnesením č. 196/14/ZM/2016 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 5/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Bližší informace poskytne Odbor kultury, školství a sportu:

  • Ing. Hana Dvorníková
  • tel.: 572 525 621
  • e-mail: hana.dvornikova@mesto-uh_cz
Související dokumenty: