Stanovený objem nádob na směsný odpad pro domácnost

Z důvodu motivace občanů k třídění odpadu je limitován objem dodávaných nádob na směsný odpad v domácnostech (rodinné domy):

Počet osob

Počet nádob

Frekvence vývozu

Do 4 osob

1 popelnice o objemu 120 l

1 x za 14 dní

Do 8 osob

1 popelnice o objemu 240 l

1 x za 14 dní

Nad 8 osob

Individuální řešení počtu nádob

1 x za 14 dní

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz