Stará radnice v Uherském Hradišti by měla sloužit zejména veřejnosti

_20_3412.jpg Investiční záměr na využití kulturní památky v samotném centru města, Staré radnice, má na stole uherskohradišťská radnice. Město by chtělo, aby v cenný objekt v Prostřední ulici sloužil občanům i návštěvníkům města jako reprezentativní sídlo Městského informačního centra a kulturně historických expozic, které by doplňovaly prostory kavárny či prodejna regionálních výrobků. Na nádvoří objektu by radnice ráda viděla prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Stará radnice je kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 3461 a nachází se v památkové zóně města. Objekt Staré radnice tvoří historická budova (původem z třetí čtvrtiny 14. století) a novodobá přístavba (realizována v roce 1995).

Z hlediska funkčního využití je v investičním záměru navrženo, aby v přízemí by sídlilo Městské informační centrum (MIC), dále prodejna regionálních výrobků a kavárna. V patře by měla být situována Expozice dějin města Uherské Hradiště, expozice Tradiční rukodělné tvorby, Cen Vladimíra Boučka a provozní zázemí. Součástí bude i expozice partnerských měst. V podkroví by měla vzniknout konferenční místnost se salonkem. Venkovní prostor nádvoří bude využit pro sezonní rozšíření kavárny a pro pořádání kulturních akcí.

„Původní středověká radniční budova je mimořádně cennou památkou a proto se domníváme, že také její využití by mělo být zejména reprezentativní. Kulturně historické hodnoty Uherského Hradiště si zaslouží důstojnou prezentaci, stejně jako památka sama. Městu dlouhodobě chybí také konferenční sál, kde by se mohla konat zasedání zastupitelstva, k tomuto účelu bychom mohli využívat prostory v podkroví,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Budova v minulosti prošla několika stavebními změnami a též změnami funkčního využití. Poslední velká rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 1995. V roce 2009 proběhla částečná oprava kanalizace, sanace vlhkosti zdiva, opravena byla podlaha v průjezdu a provedena byla také nová elektroinstalace v pasáži.

Ze stavebně technického hlediska nevykazuje budova Staré radnice závažné defekty, které by nesly známky havarijního stavu. Od zásadní rekonstrukce z roku 1995 však neproběhly ale žádné zásadní rekonstrukce větších celků (vyjma úprav v pasáži, přízemí a drobných úprav). Tomu odpovídá i stav povrchů konstrukcí, vnitřních rozvodů a zařízení. Zároveň je při případné rekonstrukci nutné počítat s potřebou odstranění řady dílčích drobných závad odpovídajících věku a charakteru budovy. Bude nutno řešit i bezbariérovost objektu.

Z prací, které je nutné provést, jde o celkovou rekonstrukci střechy, lokální vyspravení fasády, u oken je nutná oprava, případně výměna poškozených okenních křídel. Dále je nutná sanace poškozených dřevěných prvků v radniční věži. Většina povrchů konstrukcí (stěny, podlahy) je dožitá a bude tedy nutná jejich výměna nebo vyspravení.

Z pohledu technického vybavení se jedná o celkovou rekonstrukci elektroinstalace dle současných ČSN, rekonstrukce kanalizace včetně ležatých rozvodů v přízemí, dílčí úpravy na systému vytápění (výměna kotlů + úprava těles), nově bude nutno řešit také vzduchotechniku. V souvislosti s novým využitím bude nutné počítat s výměnou stávajícího nákladního výtahu za nový, osobní, bezbariérový – splňující současné legislativní požadavky.

Předpokládané náklady realizace (stavební náklady a interiér vč. instalace expozice dějin města) jsou celkem 107,7 mil. Kč (vč. DPH).

„Na stole je investiční záměr, o samotné realizaci nebylo ještě v orgánech města jakkoli rozhodnuto, proto není možný ani odhad časového rámce, kdy bychom mohli začít se samotným projektováním. Každopádně se budeme nyní snažit o získání dotačních prostředků, pak budeme chytřejší,“ doplnil starosta Blaha.  

Řadová jednopatrová budova obdélníkového půdorysu se čtyřbokou věží při severní straně vznikla spojením dvou domů, staršího gotického vlevo a mladšího, který má raně barokní dispozici. Původní stavba, která má gotické jádro, vznikla asi v 3. čtvrtině 14. století. V 1. čtvrtině 16. století byla dokončena jako jednopatrová budova s věží, průjezdem a horní síní v patře. V roce 1681 radnice vyhořela, ale byla znovu obnovena, následovaly pak další úpravy v 18. a 19. století, především nové zastřešení věže roku 1804. Věž je od své osy vychýlená o víc než 70 centimetrů směrem do ulice Prostřední. V této poloze byla zafixovaná při komplexní obnově objektu dokončené v roce 1995.

-JP- 

úvodní foto: nádvoří Staré radnice, MgA. Jan Skrášek

AUDIO pro média: 2021-05-17 starosta Ing. Stanislav Blaha - Stará radnice.mp3, soubor typu mp3, (1,59 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz