Staré pohlednice

Ukázka některých dobových pohlednic města.