Starosta přivítal prvního letošního občánka města

3.JPG Jak se již v Uherském Hradišti stalo pěkným a oblíbeným zvykem, město každý rok na jaře slavnostně přivítá svého prvního občánka – tedy první dítě s trvalým pobytem v Uherském Hradišti narozené v tom kterém roce v místní porodnici.

V pondělí 4. dubna přijal malého Lojzíčka Vlachynského v obřadní síni radnice starosta města Stanislav Blaha. Lojzík se rodičům Štěpánce a Petrovi narodil v místní porodnici 2. ledna dopoledne. Do obřadní síně jej spolu s maminkou a tatínkem doprovodil i o něco starší bráška Toníček a další čelenové rodiny. 

Prvního občánka města čekalo nejen přivítání na radnici, a tím i oficiální přijetí mezi občany města, ale také dar 15 tisíc korun.

Ostatní narozené děti s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti od města dostávají také finanční dar, a to 5 tisíc korun.  Rodiče, kteří mají zájem o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě, případně o vítání občánků, musejí do 12 měsíců od narození dítěte doručit žádost, kterou lze získat na městském úřadu, nebo na webu města.

-JP- 

4.JPG